Resmål/Kairo /Sevärdheter /Pyramiderna i Giza

Pyramiderna i Giza

För över 4500 år sedan började de faraonerna som dp härskade i Egypten att bygga sina egna gravplatser, det som skulle bli de väldiga pyramiderna i Giza strax utanför det som idag är Kairo. Dessa jättelika byggnadsverk skapades främst för att förhindra plundring av gravarna, men också som en statussymbol för att visa hur stora och mäktiga faraonerna var. Under en period om drygt 1000 år uppfördes sammanlagt närmare 80 pyramider i Egypten. De tre största och mest kända av alla pyramider är Cheops, Chefren och Mykerinos.

Första pyramiden byggdes ca. 2600 f.Kr

Den allra första pyramidliknande byggnaden i Egypten sägs ha uppförts under landets tredje dynasti, grovt mellan 2686 och 2613 f.Kr, det var faraonen Kung Djoser som regerade under dessa 19 år. Bygget av trappstegspyramiden i Saqqhara leddes av ämbetsmannen och arkitekten Imhotep, och idag räknas den som världshistoriens allra första monumentala stenbyggnad. Trappstegspyramiden pekar 60 meter rakt upp i skyn och inuti finns en grav på ca 30 meters djup.

Sfinxen får inte missas

I nära anslutning till pyramiderna i Giza finns även den mäktiga konstruktionen Sfinxen, en stor lejonkropp med ett människoansikte.

Ingen förstod hur det hade gått till

Eftervärlden stod helt handfallen över hur dessa byggen möjligen kan ha gått till, i synnerhet i en kultur där inte ens hjulet fanns än, och där varje block i pyramiderna i snitt väger 2,5 ton och enstaka block kunde väga närmare 15 ton. Det har länge forskats kring dessa konstruktioner, och eftersom egyptierna själv inte lämnade efter sig någon förklaring till kommande generationer finns det idag mängder av olika teorier och tankar över hur det faktiskt bygget har genomförts.

Pyramiderna i Giza

Pyramiderna i Giza

Cheopspyramiden

Den största och bäst bevarade av alla pyramider är dock Cheopspyramiden, som ursprungligen hade en höjd om 146 meter men som idag mäter ca 137 meter. Anledningen till detta är att en bit av toppen numer saknas. Bland annat använde man faktiskt material från Cheops när man byggde citadellet i Kairo. Vilket är en av anledningarna till varför pyramiden är nio meter lägre idag.

Flera miljoner kalkstensblock

Uppemot 2,3 miljoner kalkstensblock användes under konstruktionen, vilket ger Cheopspyramiden en totalvikt om ofattbara 6 miljarder ton (!!). Till en början trodde forskarna att bygget genomförts med hjälp av stora kranar, vilka man då försökte återskapa för att bevisa sin tes. Det visade sig dock att en sådan kran enbart kunde lyfta stenblock på max 1,6 ton, med hjälp av sju man. Efter ett fynd i Saqqhara år 1952 övertygades man dock med kunskap över hur stenblocken måste ha förflyttats. Den trappstegsbyggnad som arkeologerna fann hade troligtvis övergivits av byggnadsarbetarna, detta eftersom stora stenramper omgav pyramidens alla sidor. På dessa hade man sedan bevisligen släpat upp de tyngsta blocken.

Cheopspyramiden

Cheopspyramiden

Svårt att greppa omfattningen av Cheopspyramiden

Det är nästan helt ofattbart hur detaljerad planen för bygget av pyramiden måste ha varit, för att få flera tusen arbetare att jobba så effektivt tillsammans. Allra helst när man ser på den tid det har tagit, man uppskattar att det tog 25 år att uppföra Cheopspyramiden. Deras extrema noggrannhet märks också tydligt på den längsta och kortaste sidan (båda är ungefär 229 meter långa) som har en differens om endast futtiga tjugo centimeter - vilket är mindre än en promilles differens! Cheopspyramiden har tre ingångar och tre kammare, samt ett flertal korridorer och luftgångar som leder fram till mitten av pyramiden där graven finns.

Karta till Pyramiderna i Giza

Klicka här för att se en karta till Pyramiderna i Giza.

Relaterade artiklar om Kairo

Andra sevärdheter i Kairo

CitadelletEgyptiska MuseetOperahusetSfinxen i Giza

Andra läsvärda artiklar

Att göra Klimat och väder Turistinfo Fakta Egyptens historia