Resmål/Kairo /Övrig information /Egyptens historia

Egyptens historia

Egypten är ett land som har en flera tusen år lång historia, faktum är att städerna runt Nilen är bland de första civilisationerna i världen. Ursprungligen befolkades landet av nomadiserade jägare som bosatte sig i dessa områden för att bruka den mycket fertila jorden. Det var dock inte förrän omkring 3000 år f.Kr som egyptens första kungadöme med faraoner och liknande beräknas ha tagit fart, vilket kallas den dynastiska tidsepoken. På den tiden fass dock inte Kairo med i bilden.

De första stadstecknen

De första tecknen på stadens existens har man bara kunnat spåra så lång tillbaka som runt det första århundradet efter Kristus, då i form av arkeologiska fynd av en romersk fästning. Under den tiden gick Kairo under namnet "Egyptens Babylon", och romarna styrde staden fram till 600-talet då araberna med generalen Amr ibn al-As ingot området och lät bygga en moské. I samband med detta bildades staden "Fustat", vilken sedan växte och blev allt större när nu den arabiska invandringen tog fart. Efter detta kom staden att styras från bland annat Damaskus och Bagdad.

Växte med hjälp av fartygsavgifter

Det dåvarande Kairo frodades enormt med hjälp av de avgifter som staden drog in från fartyg som ville utnyttja Nilen för bland annat transporter. Staden blev snabbt populär, och därmed även mycket attraktiv för erövrare, som till exempel den shiitiskmuslimska dynastin fatimiderna som erövrade Kairo år 969. Staden döptes då om till Al-Qahira och man uppförde en mur för att markera gränsen mot Egyptens sunnimuslimer. År 1168 drog sedan de kristna korstågen in över Nordafrika, vilket var något som oroade fatimiderna i Al-Qahira som nu begärde hjälp från framför allt Damaskus. Seljukerna från Damaskus kom således till fatimidernas undsättning, dock endast för att sedan lura fatimiderna och sedan själva erövra staden och ta den i besittning. Dock kunde inte seljukerna behålla sin plats väldigt länge, då mamlukerna sedan övertog makten under 1200-talet.

Napoleon och britterna kliver in

Efter detta växlades makten i staden mellan mamlukerna och osmanerna från turkiet, samt även fransmän då Napoleon landsteg i Alexandria 1798 för att inta staden. När fransmännen sedan övergav landet 1801 trädden den albanske Mohammed Ali in från den osmanska sidan, han gjorde en mycket nödvändig upprustning av Kairo vilket även fortsattes av hans som Ismael. Under Ismaels tid, 1869, blev även Suezkanalen klar och staden växte då ännu mer.

Det nya Egypten

Eftersom Suezkanalen finansierades av Storbritannien fick britterna nu ännu mer inflytande över staden, och 1882 övertog de slutligen styret. Under 1920-talet lät de dock Egypten att bli en självständig stat, även om den väsentliga makten fortfarande vilade i britternas händer. Under det andra världskriget hade dock araberna fått nog av Storbritanniens inflytande, och 1952 uppstod en stor tumult där bland annat brittiska banker och hotell brändes ned till grunden. Detta resulterade sedan i en statskupp där officer Gamel Abdel Nasser tog kommandot och blev ledare för "det nya Egypten", en enpartistat. Återigen började människor från den egyptiska landsbygden söka sig till staden, vilket gjorde att Kairo som stad kunde tillåtas att växa ännu mer.