Behöver man reseadapter i Ungern

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Ungern, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Ungern. Den typ eller de typer av eluttag som används i Ungern är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇭🇺

Reseadapter behövs inte till Ungern

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Ungern så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Ungern använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Ungern samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Ungern.

Typer av eluttag som används i Ungern

Eluttag