Behöver man reseadapter i Togo

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Togo, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Togo. Den typ eller de typer av eluttag som används i Togo är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇹🇬

Reseadapter behövs inte till Togo

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Togo så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Togo använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Togo samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Togo.

Typer av eluttag som används i Togo

Eluttag