Behöver man reseadapter i Thailand

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Thailand, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Thailand. Den typ eller de typer av eluttag som används i Thailand är Typ O, Typ F, Typ C, Typ B och Typ A, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇹🇭

Reseadapter behövs kanske till Thailand

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Thailand så kanske du behöver ta med en reseadapter, då de i Thailand bara till viss del använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Thailand samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Thailand.

Typer av eluttag som används i Thailand

Eluttag Eluttag Eluttag Eluttag Eluttag