Resmål/Reseadapter/Swaziland

Behöver man reseadapter i Swaziland

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Swaziland, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Swaziland. Den typ eller de typer av eluttag som används i Swaziland är och Typ M, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇸🇿

Reseadapter behövs till Swaziland

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Swaziland så måste du ta med en reseadapter, då de i Swaziland använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Swaziland samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Swaziland.

Typer av eluttag som används i Swaziland

Eluttag