Resmål/Reseadapter/Sri Lanka

Behöver man reseadapter i Sri Lanka

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Sri Lanka, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Sri Lanka. Den typ eller de typer av eluttag som används i Sri Lanka är och Typ D, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 220 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇱🇰

Reseadapter behövs till Sri Lanka

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Sri Lanka så måste du ta med en reseadapter, då de i Sri Lanka använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är frekvensen i elnätet samma i Sri Lanka som i Sverige, men den nätspänning som används är inte samma som den vi är van vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning som gäller i Sri Lanka.

Typer av eluttag som används i Sri Lanka

Eluttag