Resmål/Reseadapter/Seychellerna

Behöver man reseadapter i Seychellerna

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Seychellerna, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Seychellerna. Den typ eller de typer av eluttag som används i Seychellerna är och Typ G, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 240 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇸🇨

Reseadapter behövs till Seychellerna

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Seychellerna så måste du ta med en reseadapter, då de i Seychellerna använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är frekvensen i elnätet samma i Seychellerna som i Sverige, men den nätspänning som används är inte samma som den vi är van vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning som gäller i Seychellerna.

Typer av eluttag som används i Seychellerna

Eluttag