Resmål/Reseadapter/Saint Vincent och Grenadinerna

Behöver man reseadapter i Saint Vincent och Grenadinerna

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Saint Vincent och Grenadinerna, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Saint Vincent och Grenadinerna. Den typ eller de typer av eluttag som används i Saint Vincent och Grenadinerna är och Typ A, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 100-125 Vrespektive 50/60 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇻🇨

Reseadapter behövs till Saint Vincent och Grenadinerna

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Saint Vincent och Grenadinerna så måste du ta med en reseadapter, då de i Saint Vincent och Grenadinerna använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är den nätspänning och frekvens som används i elnätet i Saint Vincent och Grenadinerna inte heller samma som den vi är vana vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen eller frekvensen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning och frekvens som gäller i Saint Vincent och Grenadinerna.

Typer av eluttag som används i Saint Vincent och Grenadinerna

Eluttag