Resmål/Reseadapter/Moldavien

Behöver man reseadapter i Moldavien

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Moldavien, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Moldavien. Den typ eller de typer av eluttag som används i Moldavien är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇲🇩

Reseadapter behövs inte till Moldavien

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Moldavien så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Moldavien använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Moldavien samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Moldavien.

Typer av eluttag som används i Moldavien

Eluttag