Resmål/Reseadapter/Maldiverna

Behöver man reseadapter i Maldiverna

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Maldiverna, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Maldiverna. Den typ eller de typer av eluttag som används i Maldiverna är och Typ G, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 240 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇲🇻

Reseadapter behövs till Maldiverna

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Maldiverna så måste du ta med en reseadapter, då de i Maldiverna använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är frekvensen i elnätet samma i Maldiverna som i Sverige, men den nätspänning som används är inte samma som den vi är van vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning som gäller i Maldiverna.

Typer av eluttag som används i Maldiverna

Eluttag