Resmål/Reseadapter/Liechtenstein

Behöver man reseadapter i Liechtenstein

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Liechtenstein, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Liechtenstein. Den typ eller de typer av eluttag som används i Liechtenstein är och Typ J, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇱🇮

Reseadapter behövs till Liechtenstein

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Liechtenstein så måste du ta med en reseadapter, då de i Liechtenstein använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Liechtenstein samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Liechtenstein.

Typer av eluttag som används i Liechtenstein

Eluttag