Behöver man reseadapter i Libanon

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Libanon, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Libanon. Den typ eller de typer av eluttag som används i Libanon är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇱🇧

Reseadapter behövs inte till Libanon

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Libanon så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Libanon använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Libanon samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Libanon.

Typer av eluttag som används i Libanon

Eluttag