Denna sida innehåller annonslänkar för Kjell & Company
Resmål/Reseadapter/Guatemala

Behöver man reseadapter i Guatemala

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Guatemala, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Guatemala. Den typ eller de typer av eluttag som används i Guatemala är och Typ A, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 100-125 V respektive 50/60 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇬🇹

Reseadapter behövs till Guatemala

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Guatemala så måste du ta med en reseadapter, då de i Guatemala använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Exempelvis är denna reseadapter en riktigt bra reseadapter som fungerar över i princip hela världen. Vidare är den nätspänning och frekvens som används i elnätet i Guatemala inte heller samma som den vi är vana vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen eller frekvensen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning och frekvens som gäller i Guatemala.

Typer av eluttag som används i Guatemala

Här nedan kan du se bilder på de eluttag som används i Guatemala, de gör det lätt för dig att jämföra med de kontakter du har för att se t.ex. likheter och skillnader.

Eluttag