Behöver man reseadapter i Etiopien

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Etiopien, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Etiopien. Den typ eller de typer av eluttag som används i Etiopien är och Typ F, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 220 Vrespektive 60 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇪🇹

Reseadapter behövs inte till Etiopien

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Etiopien så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Etiopien använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är den nätspänning och frekvens som används i elnätet i Etiopien inte heller samma som den vi är vana vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen eller frekvensen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning och frekvens som gäller i Etiopien.

Typer av eluttag som används i Etiopien

Eluttag