Resmål/Reseadapter/Demokratiska republiken Kongo

Behöver man reseadapter i Demokratiska republiken Kongo

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Demokratiska republiken Kongo, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Demokratiska republiken Kongo. Den typ eller de typer av eluttag som används i Demokratiska republiken Kongo är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇨🇩

Reseadapter behövs inte till Demokratiska republiken Kongo

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Demokratiska republiken Kongo så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Demokratiska republiken Kongo använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Demokratiska republiken Kongo samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Demokratiska republiken Kongo.

Typer av eluttag som används i Demokratiska republiken Kongo

Eluttag