Resmål/Reseadapter/Centralafrikanska republiken

Behöver man reseadapter i Centralafrikanska republiken

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Centralafrikanska republiken, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Centralafrikanska republiken. Den typ eller de typer av eluttag som används i Centralafrikanska republiken är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇨🇫

Reseadapter behövs inte till Centralafrikanska republiken

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Centralafrikanska republiken så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Centralafrikanska republiken använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Centralafrikanska republiken samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Centralafrikanska republiken.

Typer av eluttag som används i Centralafrikanska republiken

Eluttag