Behöver man reseadapter i Burundi

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Burundi, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Burundi. Den typ eller de typer av eluttag som används i Burundi är och Typ E, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇧🇮

Reseadapter behövs till Burundi

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Burundi så måste du ta med en reseadapter, då de i Burundi använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Burundi samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Burundi.

Typer av eluttag som används i Burundi

Eluttag