Behöver man reseadapter i Brunei

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Brunei, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Brunei. Den typ eller de typer av eluttag som används i Brunei är och Typ G, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 240 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇧🇳

Reseadapter behövs till Brunei

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Brunei så måste du ta med en reseadapter, då de i Brunei använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är frekvensen i elnätet samma i Brunei som i Sverige, men den nätspänning som används är inte samma som den vi är van vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning som gäller i Brunei.

Typer av eluttag som används i Brunei

Eluttag