Resmål/Reseadapter/Bosnien och Hercegovina

Behöver man reseadapter i Bosnien och Hercegovina

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Bosnien och Hercegovina, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Bosnien och Hercegovina. Den typ eller de typer av eluttag som används i Bosnien och Hercegovina är och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇧🇦

Reseadapter behövs inte till Bosnien och Hercegovina

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Bosnien och Hercegovina så behöver du inte ta med någon reseadapter, då de i Bosnien och Hercegovina använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Bosnien och Hercegovina samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Bosnien och Hercegovina.

Typer av eluttag som används i Bosnien och Hercegovina

Eluttag