Resmål/Blogg/Koncentrationsläger i Tyskland

Koncentrationsläger i Tyskland

Att som turist besöka ett koncentrationsläger kan kännas fel. Som att man inkräktar på människors lidande och beträder en plats där sådana hemskheter utspelat sig att världen aldrig kommer att glömma. Men samtidigt är ett besök i ett koncentrationsläger ett besök i verkligheten, ett besök i hela världens historia. Att allt fler idag väljer att besöka "mörka platser", platser där lidande och död gjort avtryck i historien, har gett oss begreppet "dark tourism". I detta begrepp innefattas besök vid just koncentrationsläger men också vid till exempel Tjernobyl, krigskyrkogårdar och andra typer av fångläger.

Det fanns många koncentrationsläger men endast ett fåtal går idag att besöka. I Tyskland är två av de mest besökta Sachsenhausen och Dachau, kanske tack vare deras läge nära storstäderna Berlin och München.

Koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin

Sachsenhausen var ett av de största koncentrationslägren, byggt för 10 000 fångar men med långt många fler internerade. Efter Kristallnatten i november 1938 fördes fler än 1 800 judar hit och omkring 450 av dem mördades direkt efter ankomst. År 1943 installerades en gaskammare vilken kom att användas "vid speciella tillfällen" såsom i februari 1945 då SS lät gasa ihjäl de tusentals sjuka och svaga fångar skulle evakueras från lägret.

Sachsenhausen togs i slutet av kriget över av Sovjetunionen för att sedan, år 1956, bli nationell minnesplats. De flesta av lägrets byggnader har rivits men två av barackerna har återuppbyggts av material man funnit på platsen och de står på samma grund som två av de ursprungliga, judiska barackerna. I en av barackerna kan man se toaletter, sovsal och matrum medan den andra fungerar som museum där man kan lyssna på människor som upplevt lägrets fasa, se bilder och tillhörigheter.

Att besöka Sachsenhausen

Redan vid entrén fylls man av en sorgsenhet och en uppgivenhet. Ett mörker. Men också en känsla av frid och andakt. Vid sidan av barackerna kan man se en lång gångbana där koncentrationslägrets fångar gick fram och tillbaka för att testa skor åt Tysklands skoindustri. En gångbana där fångarna konstant påmindes om vad som väntade om de gjorde något fel då den gick invid galgarna. Det kostar inget att besöka museet och minnesplatsen men vill du gå med på en guidad tur debiteras du en mindre kostnad, likaså om du hyr en audioguide.

Läs gärna mer om koncentrationslägret Sachsenhausen på Tyskland.nu.

Koncentrationslägret Dachau utanför München

Dachau uppfördes år 1933 som det första nazityska koncentrationslägret och är beläget nordväst om München, i staden Dachau. Lägret byggdes bara ett fåtal veckor efter att Hitler utsetts till rikskansler och på Heinrich Himmlers uppdrag. Här skulle politiska fångar interneras, de som var emot naziregimen, och så kom det också att bli även om också andra fördes hit, bland andra många romer. Dachau har av eftervärlden kommit att kallas nazisternas mordskola. Då amerikanska trupper befriade Dachau i april 1945 hade fler än 43 000 personer mist livet och inget annat koncentrationsläger hade låtit avrätta så många politiska fångar.

Att besöka Dachau

De allra flesta byggnader i lägret revs men huvudbyggnaden står kvar. Övriga byggnader som går att se idag är kopior. Dachau har runt 800 000 besökare varje år, och att besöka Dachau kostar ingenting men vill man följa med på en guidad tur kostar det några Euro. Även audioguiden kostar en liten peng. Vill man kan man dock klara sig på den karta som finns och som leder besökaren till fler än 20 stationer. Vid en guidad tur får besökarna en inblick i lägrets historia och minnesplatsen och man fokuserar på frågan "Vad har historien med oss att göra, idag?" (fritt översatt).

Läs gärna mer om koncentrationslägret Dachau på Tyskland.nu.


Publicerat 2021-07-19