Behöver man reseadapter i Laos

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Laos, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Laos. Den typ eller de typer av eluttag som används i Laos är och Typ A, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 100-125 Vrespektive 50/60 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇱🇦

Reseadapter behövs till Laos

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Laos så måste du ta med en reseadapter, då de i Laos använder sig av eluttag som inte är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är den nätspänning och frekvens som används i elnätet i Laos inte heller samma som den vi är vana vid i Sverige. Detta är någonting som är viktigt att vara medveten om, då det troligtvis kommer att krävas en omvandlare för spänningen eller frekvensen om din apparat inte kan drivas på samma nätspänning och frekvens som gäller i Laos.

Typer av eluttag som används i Laos

Eluttag