Resmål/Reseadapter/Frankrike

Behöver man reseadapter i Frankrike

Här kan du läsa mer om vilken typ av eluttag som används i Frankrike, samt även läsa mer om huruvida man måste skaffa sig en reseadapter eller inte när man besöker Frankrike. Den typ eller de typer av eluttag som används i Frankrike är Typ E och Typ C, samtidigt är den standardspänning samt den standardfrekvens som används 230 Vrespektive 50 Hz. I Sverige använder vi eluttag av typen och Typ C, sedan är vår standardspänning är 230 V och vår standardfrekvens 50 Hz.

🇫🇷

Reseadapter behövs kanske till Frankrike

Med detta sagt kan vi konstatera att om du reser till Frankrike så kanske du behöver ta med en reseadapter, då de i Frankrike bara till viss del använder sig av eluttag som är kompatibla med de kontakter och apparater som vi använder Sverige. Vidare är både nätspänningen och frekvensen som används i elnätet i Frankrike samma som den som används i Sverige, så de apparater du använder i Sverige borde även fungera helt utan problem i Frankrike.

Typer av eluttag som används i Frankrike

Eluttag Eluttag